Gmina Gąsawa położona jest w południowo – zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w obszarze krainy historycznej zwanej Pałukami. Jest jedną ze 193 gmin województwa kujawsko-pomorskiego i jedną z 6 gmin powiatu żnińskiego.

Powierzchnia całkowita gminy wynosi 13570 ha.

Gmina Gąsawa graniczy z czteroma gminami: z gminą Rogowo (od południowego-zachodu), z gminą Żnin (od północy) w powiecie żnińskim oraz z gminą Dąbrowa (od wschodu) i gminą Mogilno (od południa) w powiecie mogileńskim.

Gąsawa posiada status gminy wiejskiej. Gmina obejmuje 24 miejscowości, w tym 20 wsi sołeckich – Annowo, Biskupin, Chomiąża Szlachecka, Drewno, Gąsawa, Głowy, Godawy, Gogółkowo, Komratowo, Laski Wielkie, Łysinin, Marcinkowo Górne, Marcinkowo Dolne, Nowawieś Pałucka, Obudno, Oćwieka, Pniewy, Piastowo, Ryszewko i Szelejewo.

Wieś Gąsawa, obecnie siedziba władz gminnych wzmiankowana jest w bulli papieża Inocentego II w 1136 roku. W przeszłości posiadała prawa miejskie, które otrzymała od króla Władysława Jagiełły w 1388 r., a utraciła w 1875 r.

Gmina Gąsawa ze względu na swoje położenie geograficzne dysponuje wieloma zasobami przyrodniczymi i antropogenicznymi stwarzającymi bardzo dobre warunki do rozwoju funkcji turystycznej. Na terenie gminy Gąsawa wyznaczony został Obszar Natura 2000 – Ostoja Barcińsko – Gąsawska.

Atrakcyjne zasoby przyrodnicze – związane głównie z Obszarem Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich. Zajmuje on 28 % powierzchni gminy, na której występuje bogactwo krajobrazów, które tworzą:

  • dwa ciągi jezior rynnowych rynny żnińskiej i foluskiej. Siedem jezior występujących na tym obszarze i w jego sąsiedztwie jest o powierzchni powyżej 20 ha, a są to jeziora: Ostrowieckie, Foluskie, Chomiąskie, Oćwieckie, Gąsawskie, Godawskie i Pniewskie, atrakcyjne dla celów rekreacyjnych;
  • zbiorowiska leśne (lesistość gminy kształtuje się na poziomie 25 %) mające duże znaczenie rekreacyjne, gdyż towarzyszą najatrakcyjniejszym w gminie jeziorom;
  • urozmaicona rzeźba polodowcowa – rynny jezior, dolinki małych cieków, sandry;
  • pomniki przyrody w postaci rzadkich okazów drzew.

Bogate zasoby środowiska kulturowego, w tym:

Poza tym na terenie gminy Gąsawa organizowane są wyspecjalizowane imprezy promocyjne jak ,,Festyn Archeologiczny”.